Novartis wereldwijd | Contact | Help | Sitemap

    nl fr

 

 

 

 

Onze geneesmiddelen

Hierna een lijst met onze geneesmiddelen, gerangschikt in alfabetische volgorde en per therapeutisch gebied.

Therapeutische gebieden

A-Z

 


Info en gezondheid

Info en gezondheid

Meer info over de pathologieën die de kernactiviteiten vormen van Novartis.

R&D

R&D

Meer info over de inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling.

Drug safety

Drug safety

Mogelijke nevenwerkingen van Novartis-geneesmiddelen kunnen op dit gratis nummer gemeld worden. Laat een boodschap achter met uw naam en telefoonnummer. Een arts van de afdeling farmacovigilentie zal u binnen de 12 uur terugbellen.