Novartis wereldwijd | Contact | Help | Sitemap

    nl fr

 

 

 

 

Onze cultuur

Onze ondernemingscultuur is opgebouwd op uitmuntendheid, op alle vlakken van onze organisatie. Op die manier kunnen wij waarde scheppen, successen belonen en een waaier van carrièremogelijkheden bieden.

Werken voor Novartis, dat betekent een veeleisend contract sluiten met zichzelf. Persoonlijke inzet en hard werken worden op hun beurt beloond. Novartis is een bedrijf met echte doorgroeikansen.

De mannen en vrouwen die ons succes maken, worden beloond

Om de beste talenten aan te trekken en in dienst te houden, doet Novartis er alles aan om een onderneming te zijn waar het goed is om te werken (« Best Place to Work »). Daarom maken wij werk van een motiverende werkomgeving, met grote ontplooiingsmogelijkheden en met waarden zoals respect, openheid, gezelligheid en communicatie.
Vakkundigheid en streven naar topresultaten vormen de hoekstenen van ons succes. Dit is gekoppeld aan een verloningsbeleid, dat individuele prestaties beloont en werk maakt van actieve en internationale ontplooiing van onze medewerkers. Daarom organiseert Novartis voor zijn medewerkers opleidingen, die gebaseerd zijn op de knowhow van de beste universiteiten.

Diversiteit

Ruimte voor diversiteit

De aanwezigheid binnen één en hetzelfde bedrijf van mensen van uiteenlopende cultuur, geslacht en leeftijd is voor een bedrijf een hefboom om zijn kennis en zijn welzijn te verrijken. Daarom geeft Novartis volop ruimte aan diversiteit.

Novartis schaart zich achter de strijd tegen discriminatie allerhande (geslacht, religie, physieke handicaps, seksuele geaardheid of etnische oorsprong) in alle stadia van de beroepsloopbaan (aanwerving, bevordering, enz.). Diversiteit en integratie van eenieder in onze werkomgeving zijn dan ook doorslaggevend voor ons succes.

 

Onze visie

Onze visie

Meer weten over de missie en de ambities van Novartis.

Onze vacatures

Meer info over werken bij Novartis en online solliciteren.

Verantwoord ondernemen