Novartis wereldwijd | Contact | Help | Sitemap

    nl fr

 

 

 

 

Onze cultuur

Onze ondernemingscultuur is opgebouwd op uitmuntendheid, op alle vlakken van onze organisatie. Op die manier kunnen wij waarde scheppen, successen belonen en een waaier van carrièremogelijkheden bieden.

Werken voor Novartis, dat betekent een veeleisend contract sluiten met zichzelf. Persoonlijke inzet en hard werken worden op hun beurt beloond. Novartis is een bedrijf met echte doorgroeikansen.

De mannen en vrouwen die ons succes maken, worden beloond

Om de beste talenten aan te trekken en in dienst te houden, doet Novartis er alles aan om een onderneming te zijn waar het goed is om te werken (« Best Place to Work »). Daarom maken wij werk van een motiverende werkomgeving, met grote ontplooiingsmogelijkheden en met waarden zoals respect, openheid, gezelligheid en communicatie.
Vakkundigheid en streven naar topresultaten vormen de hoekstenen van ons succes. Dit is gekoppeld aan een verloningsbeleid, dat individuele prestaties beloont en werk maakt van actieve en internationale ontplooiing van onze medewerkers. Daarom organiseert Novartis voor zijn medewerkers opleidingen, die gebaseerd zijn op de knowhow van de beste universiteiten.

Leiderschap

Leiderschap als strategische prioriteit

In het licht van onze organisatorische en commerciële uitdagingen is de uitbouw van een managementcultuur voor Novartis een strategische prioriteit. Zaak hierbij is onze op resultaten en expertise gebaseerde cultuur uit te diepen door onze managers en onze medewerkers de hulpmiddelen aan te reiken om hun verantwoordelijkheid op te nemen, hun werk zingeving te verlenen en hen rond een gezamenlijk project te verbinden. Diverse initiatieven in die zin staan dan ook op ons programma (specifieke opleidingen, ontwikkelingsprogramma's, ...).

 

Een tool ten dienste van de ontplooiing van onze medewerkers

De "Organization Talent Review" is een belangrijke tool binnen het personeelsbeheer bij Novartis. Deze tool dient om potentieel bij medewerkers op te sporen, opvolgingsplannen voor te bereiden en specifieke ontwikkelingsplannen uit te werken.

 

Onze visie

Onze visie

Meer weten over de missie en de ambities van Novartis.

Onze vacatures

Meer info over werken bij Novartis en online solliciteren.

Verantwoord ondernemen