AveXis ontvangt goedkeuring van de Europese Commissie voor de eerste en enige gentherapie voor pediatrische patiënten met spinale musculaire atrofie (SMA)