Novartis heeft de intentie om de organisatie in België aan te passen aan haar gespecialiseerd geneesmiddelenportfolio en het veranderend zorglandschap